Wetenschap zonder politiek

De medische wetenschap en ‘onze’ chemische technologie kennen heel wat raakvlakken. En juist op de raakvlakken van verschillende disciplines zie je vaak onverwachte ontwikkelingen. In de chemische industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van risicoanalyses gebaseerd op het mogelijk optreden van (frequentie) en het effect (consequentie) versus de kans van optreden om alle mogelijke scenario’s te beschrijven en te beoordelen. Het toepassen van deze risicoanalyse op het infectierisico van transmissie leidde tot nuttige uitgangspunten:

Het risico op infectie kan verminderd worden door:

  • het verlagen van de virale lading in het slijm
  • het verkorten van de verblijftijd van het virus in het slijm
  • en door het verlagen van het infectueuze karakter van het virus in het slijm.

Bewezen wetenschappelijke kennis door vooraanstaande deskundigen

Algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens tonen aan dat vrije koperionen in het slijm bacteriën en virussen beschadigen. Koper is antiviraal en antibacterieel. Terwijl onbeschadigde bacteriën en virussen deels onopgemerkt blijven in het slijm, worden beschadigde bacteriën en virussen onmiddellijk herkend en aangevallen door de cellen van het aangeboren immuunsysteem.

De conclusie ligt voor de hand: als een puur koperen draad in contact komt met het neusslijm dan vermindert het aantal bacteriën en virussen in het slijm en daarmee de transmissie. Dus: de NPPU kan een positieve bijdrage leveren aan het beperken van luchtweginfecties zoals COVID-19

De NPPU is het resultaat van intensief literatuuronderzoek (o.a. fysiologie, immunologie, voedingsleer, toxicologie, technologie en patenten), onze specifieke kennis van het gebruik van essentiële mineralen in water (Water & Minerals Advice) en een analyse van het transmissie infectierisico.

Uit eerste tests in samenwerking met Maastricht University is gebleken dat door het tijdelijk dragen van de NPPU (2 tot 8 uur per dag) het aantal bacteriën aantoonbaar vermindert.

Maastricht University heeft tevens onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om testen op Corona transmissie reductie te verrichten in Zuid-Afrika. Dit omvatte echter de essentiële stappen, zoals registratie van de NPPU, kennisgeving van “medicinale interventie”, goedkeuring van een ethische commissie en het verkrijgen van de nodige financiële steun.

Prioriteit en beschikbare tijd is tot nog toe de bottleneck.

Wat deskundigen zeggen over de ontwikkel-status van de NPPU

arrow_right_alt

Het vermogen van de NPPU om het aantal besmettelijke bacteriën in het slijm te verminderen is theoretisch en praktisch bewezen.

arrow_right_alt

De theorie dat bacteriën en virussen door koper beschadigd en gedood worden is algemeen wetenschappelijk aanvaard.

arrow_right_alt

Dat koperionen zorgen voor het beschadigen van de virussen in het slijm. De effectiviteit is nog niet aangetoond. Eerste onderzoeken laten echter wel een reductie van het aantal bacteriën in het slijm zien.

arrow_right_alt

De gezondheidsrisico’s van het continue dragen van de NPPU op lange termijn zijn nog niet bekend. Op basis van de literatuur en concentratiemetingen zijn gezondheidsrisico’s echter onwaarschijnlijk.

Menu